Εγγύηση μπαταριών

Η εγγύηση καλύπτει αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι ελλαττωματικό και βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης. Η διαπίστωση του ελαττώματος γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας και ο σχετικός έλεγχος είναι δυνατός μόνο στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη που επισκευάζεται, τότε το προϊόν επισκευάζεται χωρίς επιπλέον χρέωση και επιστέφεται στον πελάτη.Επίσης, σημειώνεται ότι για τις μπαταρίες που προορίζονται για ΤΑΞΙ παρέχεται εγγύηση 6 μηνών ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγύησης που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Για τον τεχνικό έλεγχο του προϊόντος που βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης απαιτούνται μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της επιστροφής του προϊόντος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει αποκλειστικά εργοστασιακά λάθη ή αστοχία υλικών. Δεν καλύπτονται από εγγύηση οι παρακάτω περιπτώσεις:
                – Φυσιολογική φθορά.
                – Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
                – Σπασμένο προϊόν.
                – Η μπαταρία είναι μικρότερης χωρητικότητας από εκείνη που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.
                – Μπαταρίες στις οποίες διαπιστώνεται υπερφόρτωση από το σύστημα φόρτισης.
                – Μπαταρίες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν παραμείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
                – Μπαταρίες που δεν είναι φορτισμένες λόγω βλάβης του συστήματος φόρτισης.
                – Ακατάλληλη ή εσφαλμένη συντήρηση σε μπαταρίες ανοικτού τύπου.
                – Βλάβη ή/και καταστροφή των πόλων της μπαταρίας.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
Η ημερομηνία αγοράς, η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και ο χρόνος εγγύησης του προϊόντος αποδεικνύονται από το παραστατικό αγοράς, χωρίς προσκόμιση του οποίου δεν δύναται να αναγνωριστεί η εγγύηση.
Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της εγγύησης στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμιά επιφύλαξη

Σε καμιά περίπτωση δεν παραλαμβάνουμε ελαττωματικά η μη προϊόντα εκτός από την έδρα της εταιρίας (Αλ. Παπαναστασίου 193, Χαριλάου Θεσ/νίκης) όπως μεταφορικές, courier, λιμάνια, κτέλ κλπ

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.