ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Είναι ορυκτά,συνθετικά ή ημισυνθετικά ανάλογα με την φύση του βασικού λιπαντικού(ορυκτό,συνθετικό ή μίγμα)

Η τυπική σύσταση τους είναι:

 • Βασικά   /   70-95%
 • Βελτιωτικά πρόσθετα   /   5-20%
 • Τροποποιητής ιξώδους   /   0-20%
 • Διάφορα  πρόσθετα   /   0-2%

Βασικοί παράγοντες ελέγχου της ποιότητας:

 • Προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης,
 • Δείκτης ιξώδους,
 • Συνολικός αριθμός αλκαλικότητας(ΤΒΝ),
 • Εγκρίσεις κατασκευαστών (approvals)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • Κιβώτια ταχυτήτωνκαι διαφορικών
 • Εκτός δρόμου (UTTO, CAT)
 • Υγρά αυτόματης μετάδοσης

Βασικοί παράγοντες ποιότητας:

 • Εσωτερική ψύξη των εργαλείων απο την μεταφορά θερμότητας στο κιβώτιο ταχυτήτων ή σε ξεχωριστά δοχεία λαδιού
 • Αντι-αφριστική προστασία και προστασία απο την διάβρωση,τη φθορά και τις εναποθέσεις
 • Σταθερότητα στην οξείδωση
 • Συμβατότητα ελαστομερών
 • Χαρακτηριστικά τριβής συμβατά με υλικά συγχρονιστή για διασφάλιση βέλτιστης σχέσης ταχυτήτων
 • Υψηλή προστασία απο τις πιέσεις
 • Ρεολογικά χαρακτηριστικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (κυρίως για αυτόματα υγρά μετάδοσης)
 • Υψηλός δείκτης ιξώδους (κυρίως για αυτόματα υγρά μετάδοσης)
 • Eξαιρετική αντι-αφριστική συμπεριφορά και ταχύτητα απελευθέρωσης αέρα για εξασφάλιση σωστής λειτουργίας της υδραυλικής
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Στα υδραυλικά λιπαντικά το ποσό των προσθέτων είναι μόνο  0,5 – 2,0%. Ένα καλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό είναι ένα ιδιαίτερο μίγμα προσθέτων με υψηλής ποιότητας βασικά λιπαντικά.

Βασικοί παράγοντες ποιότητας:

 • Κατάλληλο ιξώδες
 • Θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, η οποία δρα ανασταλτικά ως προς την οξείδωση του λιπαντικού
 • Αντι-αφριστικές ιδιότητες προς προστασία από τη δημιουργία αφρού και τον εγκλωβισμό αέρα, που είναι υπεύθυνοι για διάφορα θέμα όπως η ακανόνιστη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και απώλεια ελέγχου ή δονήσεις, οξείδωση του λιπαντικού κ.α.
 • Προστασία από την σκουριά και την διάβρωση
 • Συμβατότητα με τσιμούχες
 • Φιλτροδιαπερατότητα που καθορίζει το “βαθμό” καθαρότητας του λιπαντικού όπου αυτή η ιδιότητα απαιτείται.
 • Δυνατότητα απογαλάκτωσης (διαχωρισμού και άντλησής του από το νερό), καθώς το νερό στο υδραυλικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση, σπηλαίωση των αντλιών, προβλήματα στα φίλτρα, κ.α άλλα μη επιθυμητά θέματα.
 • Οξειδωτική σταθερότητα
 • Αντίσταση στην φθορά
 • Οξύτητα (ΤΑΝ)
 • Εγκρίσεις κατασκευαστών μηχανημάτων (approvals)
ΆΛΛΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Στα υδραυλικά λιπαντικά το ποσό των προσθέτων είναι μόνο  0,5 – 2,0%. Ένα καλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό είναι ένα ιδιαίτερο μίγμα προσθέτων με υψηλής ποιότητας βασικά λιπαντικά.

Βασικοί παράγοντες ποιότητας:

 • Κατάλληλο ιξώδες
 • Θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, η οποία δρα ανασταλτικά ως προς την οξείδωση του λιπαντικού
 • Αντι-αφριστικές ιδιότητες προς προστασία από τη δημιουργία αφρού και τον εγκλωβισμό αέρα, που είναι υπεύθυνοι για διάφορα θέμα όπως η ακανόνιστη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και απώλεια ελέγχου ή δονήσεις, οξείδωση του λιπαντικού κ.α.
 • Προστασία από την σκουριά και την διάβρωση
 • Συμβατότητα με τσιμούχες
 • Φιλτροδιαπερατότητα που καθορίζει το “βαθμό” καθαρότητας του λιπαντικού όπου αυτή η ιδιότητα απαιτείται.
 • Δυνατότητα απογαλάκτωσης (διαχωρισμού και άντλησής του από το νερό), καθώς το νερό στο υδραυλικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση, σπηλαίωση των αντλιών, προβλήματα στα φίλτρα, κ.α άλλα μη επιθυμητά θέματα.
 • Οξειδωτική σταθερότητα
 • Αντίσταση στην φθορά
 • Οξύτητα (ΤΑΝ)
 • Εγκρίσεις κατασκευαστών μηχανημάτων (approvals)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.