INDUSTRIAL ELECTRO 20lit

117,00

INDUSTRIAL ELECTRO  20lit   JI35504 

Ένα χωρίς πρόσθετα μονωτικό λάδι παρασκευασμένο από ναφθενικά βασικά. Προσφέρει καλές διηλεκτρικές ιδιότητες, καλή οξειδωτική σταθερότητα, και παρέχει αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επιτυγχάνονται χωρίς τη χρήση προσθέτων μείωσης του σημείου ροής (PPD). Είναι κατάλληλο για μετασχηματιστές υψηλής τάσης, διακόπτες, και άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

B.S. 148 Class I, IEC 296 Class I/II, IEC 60296 ed. 4 (2012)

Κατηγορίες: