Τα λιπαντικά είναι προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστα λειτουργικά μέρη του κάθε μηχανολογικού εξοπλισμού. Η σωστή επιλογή και χρήση των λιπαντικών είναι κρίσιμη για τη σωστή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε μηχανήματος.

Τα λιπαντικά είναι μείγματα βασικών ελαίων (λιπαντικών παραγώγων της διύλισης του αργού πετρελαίου) και χημικών προσθέτων που χρησιμοποιούνται πρωτίστως με σκοπό τη μείωση των τριβών μεταξύ κινούμενων επιφανειών που έρχονται σε επαφή και τα οποία έχουν την δυνατότητα να μειώνουν τη θερμότητα, η οποία αναπτύσσεται λόγω της παραγόμενης τριβής, κατά την κίνηση των επιφανειών. Η ιδιότητα του λιπαντικού να μειώνει την τριβή, είναι γνωστή ως “λιπαντικότητα”.

Επιπλέον, τα λιπαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μετάδοσης δυνάμεων, ψύξης (και θέρμανσης) επιφανειών ή/και καθαρισμού (flushing) κυκλωμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Oι κύριες λειτουργίες των λιπαντικών συνίστανται στην:

 • Ελαχιστοποίηση της τριβής. Το λιπαντικό φιλμ που αναπτύσσεται μεταξύ κινούμενων μεταλλικών επιφανειών σε επαφή απλά δεν επιτρέπει την επαφή αυτή.
 • Μείωση της αναπτυσσόμενης θερμότητας. Όσο πιο παχύρρευστο το λιπαντικό τόσο μεγαλύτερη η εσωτερική τριβή και η θερμότητα που αναπτύσσεται. Η σωστή επιλογή λιπαντικού προσφέρει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ του τι απαιτείται για την προστασία του μηχανήματος χωρίς να δημιουργείται υπερβολική εσωτερική τριβή του λιπαντικού σε χρήση.
 • Μείωση της φθοράς είναι η βασική λειτουργία του λιπαντικού. Γενικώς, όσο πιο παχύρρευστο το λάδι τόσο μεγαλύτερη η προστασία από τη φθορά με το πρόσθετο να παίζει, επίσης, ένα σημαντικό ρόλο. Τα μοντέρνα πρόσθετα επιτρέπουν τη χρήση σε ένα λεπτόρρευστο λιπαντικό να προσφέρει την ίδια προστασία από τη φθορά.
 • Απομάκρυνση των ρύπων (διατήρηση εν αιωρήσει στη μάζα του λιπαντικού και διασκόρπιση των ρύπων)
 • Προστασία από την διάβρωση και σκουριά. Καθώς τα λιπαντικά “παλαιώνουν”, δημιουργούν διαβρωτικά παραπροϊόντα. Την προστασία των μεταλλικών μερών αναλαμβάνουν συγκεκριμένα αντιδιαβρωτικά/ αντισκωριακά πρόσθετα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Τα λιπαντικά χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλό σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ροής (προκειμένου να ρέει και να λιπαίνει σε ένα εύρος θερμοκρασιών)
 • Υψηλός δείκτης ιξώδους (προκειμένου να παραμένει σταθερό και να λιπαίνει σε ένα εύρος θερμοκρασιών και θερμοκρασιακών μεταβολών)
 • Θερμική σταθερότητα
 • Απογαλάκτωση (ικανότητα διαχωρισμού νερού)
 • Παρεμπόδιση της διάβρωσης
 • Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση
 • Αναμειξιμότητα με άλλα λιπαντικά
 • Αποτελεσματική λειτουργίασε υψηλές πιέσεις και φορτία

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.