ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ

 

  1. Η κάρτα γίνεται δεκτή για αγορές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας driverstation.gr είτε στο φυσικό κατάστημα
  2. Η κάρτα είναι μη προσωπική και είναι μεταβιβάσιμη.
  3. Οποιοδήποτε ποσό στην κάρτα δεν εξαργυρώνεται, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα ή δωροεπιταγές.
  4. Δεν οφείλεται κανενός είδους τόκος.
  5. Η κάρτα ισχύει για ένα (1) έτος από την τελευταία συναλλαγή.
  6. Προστατεύετε αυτήν την κάρτα σαν μετρητά.Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η κάρτα δεν αντικαθίσταται.

Η κάρτα γίνεται δεκτή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας driverstation.gr καθώς και στο φυσικό κατάστημα. Η κάρτα είναι μη προσωπική και μεταβιβάσιμη, φέρει έναν σειριακό αριθμό  ΡΙΝ ο οποίος είναι και αυτός που αντιστοιχεί στην αξία της δωροκάρτας. Το ΡΙΝ αυτό χρησιμοποιείται από τον κάτοχο της κάρτας κατά τις αγορές. Προστατεύετε την κάρτα αυτή ως μετρητά. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας η κάρτα δεν αντικαθίσταται. Οποιοδήποτε ποσό στην κάρτα δεν εξαργυρώνεται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα ή δωροεπιταγές. Δεν οφείλεται κανενός είδους τόκου. Η κάρτα ισχύει για ένα (1) έτος από την τελευταία συναλλαγή.

Κάθε γνήσια δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά το ποσό της δωροεπιταγής, την επωνυμία Driver Station καθώς και έναν κωδικό PIN. Σε περίπτωση που τα στοιχεία  είναι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της δωροεπιταγής, το κατάστημα Driver Station έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον καταβληθεί η διαφορά).

Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής από τα φυσικά καταστήματα δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο. Τα καταστήματα Driver Station ανταλλάσσει την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.